Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 dec 2021 om 10:46. | Deze pagina is 33.396 maal bekeken.

Hiv-2 bij volwassenen: Behandeling en monitoring

Uit Richtlijnen HIV

Versie op 2 dec 2021 10:46 van Mtuut (Overleg | bijdragen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Door de werkgroep wordt gekozen om bij behandeling van mensen met hiv-2 infectie af te wijken van de DHHS-richtlijn.
Adviezen met betrekking tot de behandeling en monitoring van patiënten met hiv-2 infectie zijn gebaseerd op het artikel van Berzow et al., Clin Infectious Dis, 2021, waar experts uit meerdere Europese landen aan hebben meegewerkt.

Monitoring van therapie-naïeve mensen met hiv-2 infectie

 • aantal CD4+ Ly 2-4 keer per jaar, afhankelijk van de klinische conditie, de vorige resultaten en de snelheid van de daling
 • plasma hiv-2-RNA (viral load) kwantitatief 2-4 keer per jaar (N. B. de commerciële hiv-1 RNA testen zijn niet geschikt om hiv-2 te meten, gaarne materialen opsturen naar het Erasmus MC voor de specifieke hiv-2 viral load assay)
 • Hiv-2 genotypering wordt aanbevolen
 • overweeg PBMC opslag voor DNA-isolatie


Wanneer beginnen met anti-retrovirale behandeling bij therapie-naïeve mensen met hiv-2 infectie?

 • altijd bij symptomatische ziekte
 • CD4+ Ly <500/mm3
 • daling van het aantal CD4+ Ly > 30 cellen per jaar over een periode van 3 jaar
 • bij herhaling meetbaar hiv-2-RNA
 • co-morbiditeit, b.v. chronische hepatitis B


Keuze van anti-retrovirale therapie bij therapie-naïeve volwassene met hiv-2 infectie

Initieel regime bestaat uit twee NRTI’s en het derde middel:

 • een integraseremmer (voorkeur) of
 • een gebooste proteaseremmer die effectief is tegen hiv-2 (darunavir, lopinavir, saquinavir)


De volgende anti-retrovirale middelen moeten bij behandeling van hiv-2 worden vermeden:

 • alle non-nucleos(t)ide reverse transcriptaseremmers
 • enfuvirtide
 • atazanavir (dit geldt ook voor de niet meer verkrijgbare middelen fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, tipranavir)


Hiv-2-RNA monitoring bij behandelde patiënten:

 • in het eerste jaar elke drie maanden,
 • vanaf jaar 2 opgeleide van respons, het aantal CD4+Ly en de therapietrouw, minimaal 2 keer per jaar.


Let op: bij hiv-2 infectie kan daling van het aantal CD4 cellen een uiting zijn van therapiefalen ook al is hiv-2-RNA in plasma ondetecteerbaar.

Anti-retrovirale therapie bij voorbehandelde mensen met hiv-2
Door de complexiteit van de behandeling van hiv-2 wordt geadviseerd om over tweedelijns regimes altijd te overleggen met arts-viroloog.