Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 9 nov 2023 om 15:22. | Deze pagina is 33.317 maal bekeken.

Hiv-2 bij volwassenen: Behandeling en monitoring

Uit Richtlijnen HIV

Ga naar: navigatie, zoeken

Door de werkgroep wordt gekozen om bij behandeling van mensen met een hiv-2 infectie af te wijken van de DHHS-richtlijn.
Adviezen met betrekking tot de behandeling en monitoring van patiënten met een hiv-2 infectie zijn gebaseerd op het artikel van Berzow et al., Clin Infectious Dis, 2021, waar experts uit meerdere Europese landen aan hebben meegewerkt.

Monitoring van therapie-naïeve mensen met een hiv-2 infectie

 • CD4-aantal 2-4 keer per jaar, afhankelijk van de klinische conditie, de vorige resultaten en de snelheid van een eventuele daling;
 • Plasma hiv-2-RNA (viral load) kwantitatief minimaal 2 keer per jaar (specifieke hiv-2 viral load assay);
 • Hiv-2 genotypering wordt aanbevolen;
 • Overweeg PBMC opslag voor DNA-isolatie.


Wanneer beginnen met antiretrovirale behandeling bij therapie-naïeve mensen met een hiv-2 infectie?

 • Altijd bij symptomatische ziekte;
 • CD4 < 500/mm3;*Daling CD4 > 30 cellen per jaar over een periode van 3 jaar;
 • Bij herhaling meetbaar hiv-2-RNA;
 • Co-morbiditeit, bijv. chronische hepatitis B.


Keuze van antiretrovirale therapie bij therapie-naïeve volwassene met een hiv-2 infectie

Initieel regime bestaat uit twee NRTI’s en het derde middel:

 • Een integraseremmer (voorkeur) of;
 • Een gebooste proteaseremmer die effectief is tegen hiv-2 (darunavir, lopinavir, saquinavir).


De volgende antiretrovirale middelen moeten bij behandeling van hiv-2 worden vermeden:

 • Alle NNRTI's;
 • Atazanavir (dit geldt ook voor de niet meer verkrijgbare middelen fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, tipranavir);
 • Enfuvirtide.


Hiv-2-RNA monitoring bij behandelde patiënten:

 • In het eerste jaar elke drie maanden;
 • Vanaf jaar 2 op geleide van respons, CD4-aantal en therapietrouw, minimaal 2 keer per jaar.


Let op: bij een hiv-2 infectie kan daling van het CD4-aantal een uiting zijn van therapiefalen ook al is hiv-2-RNA in plasma ondetecteerbaar.

Antiretrovirale therapie bij voorbehandelde mensen met hiv-2
Door de complexiteit van de behandeling van mensen met een hiv-2 infectie wordt geadviseerd om over tweedelijns regimes altijd te overleggen met een arts-viroloog.