Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 28 apr 2021 om 12:39. | Deze pagina is 30.944 maal bekeken.

Doelen en werkwijze

Uit Richtlijnen HIV

Ga naar: navigatie, zoeken

Doelstelling

Het doel van deze levende richtlijn is de kwaliteit van zorg en veiligheid van mensen met hiv te waarborgen en te verbeteren. In deze richtlijn zijn aanbevelingen geformuleerd die professionals in de zorg hiertoe de handvaten geven.

Richtlijngebruikers

De doelgroep van deze richtlijn zijn professionals die zich bezighouden met medisch-specialistische zorg voor mensen met hiv. Het hoofdstuk transmissiemanagement betreft preventie van hiv bij mensen die (onbedoeld) in aanraking komen met hiv.

Populatie waarop deze richtlijn betrekking heeft

Deze richtlijn heeft betrekking op alle mensen met een hiv-infectie.

Werkwijze

Sinds 2010 is de hiv-richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren (NVHB) een 'levende' richtlijn. Ten minste drie maal per jaar (of vaker indien noodzakelijk) onderzoekt de werkgroep of de richtlijn nog actueel is. De hiv-richtlijn bouwt daarbij volgens akkoord van de algemene ledenvergadering van de NVHB vooral op internationale richtlijnen, die tevens met grote regelmaat worden geactualiseerd. De werkgroep heeft het mandaat de richtlijn aan te passen indien ontwikkelingen (bijv. herziene internationale richtlijnen of ontwikkelingen binnen Nederland) daartoe aanleiding geven. Bij gebruik making van internationale richtlijnen wordt zonodig een aanvullend commentaar geschreven, bijv. met betrekking tot de toepasselijkheid in de Nederlandse situatie. De werkgroep kan experts op deelgebieden (bijv. kindergeneeskunde, gynaecologie, farmacie) verzoeken de actualiteit van de richtlijn te beoordelen of een aanvulling voor te stellen. 

Wijzigingen in de richtlijn worden in wijzigingsoverzichten gepubliceerd op de voorpagina van de richtlijn. Deze worden ten minste drie keer per jaar naar de leden van de NVHB gestuurd. Ook tijdens de ALV van de NVHB komt de richtlijn aan bod. NVHB-leden (en anderen) kunnen op elk moment commentaar leveren op de inhoud van de richtlijn. De werkgroep bespreekt de commentaren, uiterlijk op de eerstvolgende vergadering van de werkgroep, en koppelt het resultaat daarvan terug aan de indiener van het commentaar.

De actualisatie van deze richtlijn wordt secretarieel, procedureel en methodologisch ondersteund door PROVA.