Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 9 nov 2023 om 15:24. | Deze pagina is 27.675 maal bekeken.

Adviezen m.b.t. inname van anti-hiv middelen bij vergeten van slikmoment

Uit Richtlijnen HIV

Ga naar: navigatie, zoeken

In principe dient het middel dat men vergeten is in te nemen, direct alsnog ingenomen te worden. Vervolgens kan men dan het gewone schema vervolgen, ongeacht op welk moment men achter het vergeten komt. Hierdoor zal er dus tussen de eerstvolgende 2 innametijdstippen minder tijd zitten dan normaal. Het gevolg hiervan kan zijn dat er tijdelijk hogere piekconcentraties aanwezig zijn, met bijwerkingen als het resultaat. Dit weegt echter op tegen het risico van subtherapeutische spiegels als gevolg van onregelmatige inname.

Er kunnen de volgende bijzondere situaties onderscheiden worden:

  • Iemand komt er pas kort vóór of bij het volgende innamemoment achter dat bij het laatste innamemoment de medicatie vergeten is. Voor middelen met een lange halfwaardetijd (nevirapine, efavirenz, rilvipirine, etravirine, tenofovir, lamivudine, emtricitabine) is het dan zinvol om een dubbele dosis in te nemen. Voor deze middelen geldt namelijk dat de steady-state concentratie wordt bepaald door de gemiddelde dosis die de afgelopen dagen is ingenomen. Door het innemen van een dubbele dosis is die gemiddelde dosis over de afgelopen dagen weer hetzelfde als bij regelmatige inname. Voor middelen met een korte halfwaardetijd (alle overige middelen) is dat niet zinvol en kan de gewone dosering vervolgd worden.
  • Door firma’s worden in bijsluiters adviezen gegeven die in strijd kunnen zijn met deze adviezen. Zo wordt voor darunavir vermeld dat als iemand er meer dan 6 uur te laat er achter komt dat hij de medicatie is vergeten dat er dan niet alsnog medicatie moet worden ingenomen maar dat men moet wachten tot het volgende reguliere innametijdstip. Als argument wordt de lange halfwaardetijd van darunavir genoemd, maar dat is naar onze mening niet waar het om gaat. Als er op dat moment sprake is van subtherapeutische spiegels zal men die situatie zo snel mogelijk willen opheffen door medicatie meteen in te nemen. Als dat te dicht op de volgende medicatie inname zit kan dus 1x geschoven worden (zie hierboven) en zit men volgende dag weer op de reguliere innamemomenten.


NB. De adviezen in dit hoofdstuk kunnen afwijken van bijsluiters van de bijbehorende medicamenten.