Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 18 jun 2020 om 11:01. | Deze pagina is 34.006 maal bekeken.

6.2. Therapietrouw bevorderende interventies

Uit Richtlijnen HIV

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 1: Regel 1:
<strike></strike>  
<strike></strike>  
-
== <strike></strike>Aanbevelingen <br> ==
+
Er is geen gouden standaard op gebied van interventies om therapietrouw te verbeteren. Er is veel onderzoek naar verricht, en het lijkt erop dat het inzetten van een interventie afhankelijk is van individuele patiënt-factoren. <br>Hieruit volgen de onderstaande adviezen:
-
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
+
*Bespreek vóór starten van therapie dat het succes van de behandeling direct afhankelijk is van de therapietrouw.  
-
|-
+
*Herhaal dit bij iedere controle-afspraak en met name bij therapie-switch
-
| bgcolor="#cccccc" | Gezien het belang van optimale therapietrouw voor het succes van de behandeling wordt aanbevolen dit thema uitgebreid te belichten bij de start van de therapie en daarna in ieder controlebezoek aan de orde te brengen. <br>Bij therapieswitch dient extra aandacht besteed te worden aan therapietrouw en hoe therapietrouw te behalen.  
+
-
#Stel vast of er sprake is van psychisch lijden (depressie, angst, stress, etc.) Indien er sprake is van psychisch lijden is het aan te bevelen dit te behandelen, alvorens gestart wordt met antiretrovirale therapie.
+
-
#Geef informatie over de volgende onderwerpen:<br>- Uitleg over antiretrovirale therapie:<br>- het waarom van het advies te starten met antiretrovirale therapie;<br>- hoe werkt antiretrovirale therapie en wat wordt beoogd met de behandeling;<br>- mogelijke bijwerkingen op korte en lange termijn;<br>- monitoring, CD4 telling en viral load.<br>Therapietrouw:<br>- het belang van therapietrouw;<br>- hoe resistentie kan ontstaan;<br>- de relatie tussen therapietrouw, resistentie en therapiefalen;<br>- het gevolg van resistentie voor toekomstige behandelopties;
+
-
#Geef de ruimte om over de behandeling en de impact op het leven na te denken.<br>Geef informatie op schrift mee kan mogelijk ondersteuning bieden bij het nemen van de beslissing.*
+
-
#Stel therapietrouw relevante sociale factoren vast (mogelijkheden tot familie- sociale ondersteuning) en bespreek motivatie, geloof in behandeling en verwachtingen therapietrouwheid. Stel op grond van deze informatie een begeleidingstraject op.
+
-
#Geef informatie over het specifieke regime:<br>- welke medicatie, hoe ziet deze er uit;<br>- dosis, frequentie en eventuele innamevoorschriften (met/zonder eten);<br>- stel met de persoon met hiv passende tijden vast;<br>- wat te doen bij braken of vergeten van medicatie;<br>- hoe om te gaan met bijwerkingen (symptoommanagement).
+
-
#Voer ondersteunende acties uit:<br>- maak innameschema;<br>- adviseer een pillenbox, pillenwekker, horloge met alarm etc.
+
-
|}
+
Gebruik onderstaande punten om mogelijke risicofactoren voor optimale therapietrouw te bespreken:
-
&nbsp;*Kiezen voor de combinatietherapie; wat bij de hiv-behandeling komt kijken, 2002, [http://www.hivnet.org/ HIV Vereniging Nederland].  
+
#Stel vast of er sprake is van ernstig psychisch lijden (depressie, angst, stress, etc.), en start hier zo nodig een behandeling voor, alvorens cART te starten, indien de situatie dit toelaat.  
 +
#Geef informatie over de volgende onderwerpen:
-
<br>[[Onderbouwing therapietrouw bevorderende interventies]]<br>
+
***het waarom van het advies te starten met cART;
 +
***hoe werkt cART en wat wordt beoogd met de behandeling;
 +
***mogelijke bijwerkingen op korte en lange termijn;
 +
***monitoring, CD4 telling en viral load.
 +
 
 +
#Therapietrouw:
 +
#- het belang van therapietrouw;
 +
#- hoe resistentie kan ontstaan;
 +
#- de relatie tussen therapietrouw, resistentie en therapiefalen;
 +
#- het gevolg van resistentie voor toekomstige behandelopties;
 +
#3. Stel therapietrouw relevante sociale factoren vast (mogelijkheden tot familie- sociale ondersteuning) en bespreek motivatie, geloof in behandeling en verwachtingen ten aanzien van therapietrouw.
 +
#Stel op grond van deze informatie een begeleidingstraject op.
 +
#4. Geef informatie over het specifieke regime:
 +
#- welke medicatie, hoe ziet deze eruit;
 +
#- dosis, frequentie en eventuele innamevoorschriften (met/zonder eten);
 +
#- stel met patiënt passende tijden vast;
 +
#- wat te doen bij braken of vergeten van medicatie;
 +
#- hoe om te gaan met bijwerkingen (symptoommanagement).
 +
#5. Voer ondersteunende acties uit indien gewenst:
 +
#- maak innameschema;
 +
#- indien nodig adviseer hulpmiddelen, zoals medicatie app op telefoon, medicatie weekdoos, sleutelhanger.
 +
#- bij polyfarmacie kan er in de meeste gevallen, indien nodig, gebruik worden gemaakt van een baxterverpakking
 +
 
 +
<br>Aanvullende interventie
 +
 
 +
Indien bovenstaande acties niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan men besluiten om een interventie te doen om therapietrouw te bevorderen.
 +
 
 +
Een voorbeeld hiervan is de Adherence Improving self-Management Strategy (AIMS) interventie AIMS is een gestructureerde gespreksmethode tussen de verpleegkundig consulent en patiënt waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektronisch potje die inzicht geeft in de eigen therapietrouw. <br>Gerandomiseerd interventie onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat AIMS kan leiden tot betere medicatie inname, betere virale suppressie, en een kostenbesparing op de zorg. Bijvoorbeeld, de kans op ‘falen’ (2 opeenvolgende viral load metingen met een detecteerbare waarde) was 61% kleiner in de AIMS groep (9%) dan in de groep die reguliere zorg ontving (23%). De interventie leek bovendien bijzonder effectief bij patiënten met een sub-Sahara Afrikaanse achtergrond.<br><br>

Versie op 18 jun 2020 08:48

Er is geen gouden standaard op gebied van interventies om therapietrouw te verbeteren. Er is veel onderzoek naar verricht, en het lijkt erop dat het inzetten van een interventie afhankelijk is van individuele patiënt-factoren.
Hieruit volgen de onderstaande adviezen:

 • Bespreek vóór starten van therapie dat het succes van de behandeling direct afhankelijk is van de therapietrouw.
 • Herhaal dit bij iedere controle-afspraak en met name bij therapie-switch

Gebruik onderstaande punten om mogelijke risicofactoren voor optimale therapietrouw te bespreken:

 1. Stel vast of er sprake is van ernstig psychisch lijden (depressie, angst, stress, etc.), en start hier zo nodig een behandeling voor, alvorens cART te starten, indien de situatie dit toelaat.
 2. Geef informatie over de volgende onderwerpen:
   • het waarom van het advies te starten met cART;
   • hoe werkt cART en wat wordt beoogd met de behandeling;
   • mogelijke bijwerkingen op korte en lange termijn;
   • monitoring, CD4 telling en viral load.
 1. Therapietrouw:
 2. - het belang van therapietrouw;
 3. - hoe resistentie kan ontstaan;
 4. - de relatie tussen therapietrouw, resistentie en therapiefalen;
 5. - het gevolg van resistentie voor toekomstige behandelopties;
 6. 3. Stel therapietrouw relevante sociale factoren vast (mogelijkheden tot familie- sociale ondersteuning) en bespreek motivatie, geloof in behandeling en verwachtingen ten aanzien van therapietrouw.
 7. Stel op grond van deze informatie een begeleidingstraject op.
 8. 4. Geef informatie over het specifieke regime:
 9. - welke medicatie, hoe ziet deze eruit;
 10. - dosis, frequentie en eventuele innamevoorschriften (met/zonder eten);
 11. - stel met patiënt passende tijden vast;
 12. - wat te doen bij braken of vergeten van medicatie;
 13. - hoe om te gaan met bijwerkingen (symptoommanagement).
 14. 5. Voer ondersteunende acties uit indien gewenst:
 15. - maak innameschema;
 16. - indien nodig adviseer hulpmiddelen, zoals medicatie app op telefoon, medicatie weekdoos, sleutelhanger.
 17. - bij polyfarmacie kan er in de meeste gevallen, indien nodig, gebruik worden gemaakt van een baxterverpakking


Aanvullende interventie

Indien bovenstaande acties niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan men besluiten om een interventie te doen om therapietrouw te bevorderen.

Een voorbeeld hiervan is de Adherence Improving self-Management Strategy (AIMS) interventie AIMS is een gestructureerde gespreksmethode tussen de verpleegkundig consulent en patiënt waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektronisch potje die inzicht geeft in de eigen therapietrouw.
Gerandomiseerd interventie onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat AIMS kan leiden tot betere medicatie inname, betere virale suppressie, en een kostenbesparing op de zorg. Bijvoorbeeld, de kans op ‘falen’ (2 opeenvolgende viral load metingen met een detecteerbare waarde) was 61% kleiner in de AIMS groep (9%) dan in de groep die reguliere zorg ontving (23%). De interventie leek bovendien bijzonder effectief bij patiënten met een sub-Sahara Afrikaanse achtergrond.