Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 feb 2021 om 09:48. | Deze pagina is 23.086 maal bekeken.

Controle van mensen met anti-retrovirale therapie (polikliniek)

Uit Richtlijnen HIV

Ga naar: navigatie, zoeken
 • Bloedbeeld:
 • Hb;
 • Leukocyten;
 • Trombocyten;
 • Leverenzymen:
  • ALAT;
  • Alkalische fosfatase;
 • Nierfunctie: creatinine;
 • Hiv-RNA: eenmaal in de eerste 3 maanden; indien Hiv-1 RNA onmeetbaar laag: tweemaal per jaar;
 • CD4-cellen indien CD4 <350 cells/mm3 minimaal twee keer per jaar; indien CD4 > 350 cells/mm3 minder frequent;
 • Minimaal een keer per jaar:
  • Glucose;
  • Cholesterol;
  • Triglyceriden;
  • Urinedipstick + kwantitatief eiwit en creatinine in urineportie;
  • Bloeddruk meten;
  • Indien tenofovir difumaraat: fosfaat;
 • Op indicatie:
  • HDL-cholesterol;
  • LDL-cholesterol;
  • Cardiovasculair risico profiel opmaken;
  • In een laag-risicogroep met betrekking tot cardiovasculaire aandoeningen kan met minder frequente controle van lipiden worden volstaan;
 • Een keer per jaar:
  • TPHA/VDRL;
  • HCV-IgG bij MSM met risicogedrag;
 • PAP smear: één keer per jaar; bij drie opeenvolgende negatieve uitslagen kan met screening eens per drie jaar worden volstaan.


Controlefrequentie van mensen met anti-retrovirale therapie

Mensen met een hiv-infectie dienen minimaal twee contactmomenten per jaar met het hiv-behandelteam te hebben, waarvan minimaal één met een internist-infectioloog (in opleiding).