Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 25 okt 2018 om 10:02. | Deze pagina is 5.675 maal bekeken.

Addendum:Normen voor hiv-behandelcentrum

Uit Richtlijnen HIV

Ga naar: navigatie, zoeken

Aantal hiv-behandelaren
In een centrum voor volwassenen zijn tenminste twee hiv-behandelaren werkzaam en tenminste één verpleegkundige consulent, en in een centrum voor kinderen tenminste 2 kinderarts-hiv-behandelaren en tenminste één verpleegkundig kinder consulent.

Continuïteit van zorg
De continuïteit van zorg voor mensen met een hiv-infectie of aids door hiv-behandelaren en verpleegkundig hiv-consulenten moet gewaarborgd zijn. Bereikbaarheid van een arts-hiv-behandelaar (eventueel in samenwerking met een ander centrum) met deskundigheid op het gebied van hiv dient 24 uur per dag 7 dagen per week geregeld te zijn.

Aantal patiënten

  • In een centrum voor volwassenen moeten meer dan 160 mensen 'in zorg' zijn.
  • Het aantal mensen dat per fte hiv-consulent in zorg kan zijn is minimaal 160.
  • In een centrum voor kinderen moeten meer dan 30 kinderen 'in zorg' zijn.
  • In een centrum voor volwassenen moeten per jaar gemiddeld meer dan 20 nieuwe mensen in behandeling worden genomen.
  • In een centrum voor kinderen wordt geen norm voor nieuwe kinderen aangegeven. Dit aantal is in het algemeen gering (0-5) en wisselt sterk per jaar.

Gestructureerd overleg
Er is een regelmatige en gestructureerde patiëntenbespreking (bij voorkeur wekelijks), waaraan door meerdere teamleden wordt deelgenomen (bijvoorbeeld een wekelijkse grote visite en een polikliniek-bespreking).

SHM registratie
De registratie van de behandeling van mensen met een hiv-infectie of aids moet plaatsvinden in de Stiching Hiv Monitoring (SHM). De registratie levert gegevens over de epidemiologie van de ziekte die van belang zijn voor het te voeren beleid. Het is wenselijk allen die zich wegens een positieve hiv-testuitslag melden bij een hiv-behandelcentrum op te nemen in deze SHM-registratie. Een hiv-behandelcentrum verplicht zich tot het aanleveren van de noodzakelijke gegevens.

Toegang tot vakliteratuur
Er is goede toegankelijkheid tot vakliteratuur (goede medische bibliotheek, toegang tot elektronische media zoals elektronische richtlijnen, Pubmed).