Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 mrt 2018 om 13:25. | Deze pagina is 22.219 maal bekeken.

Hoofdstuk 13. Screening van HIV-patiënten op anogenitale maligniteiten

Uit Richtlijnen HIV

Ga naar: navigatie, zoeken

Voor de screening van HIV-patiënten op overige anogenitale maligniteiten wordt verwezen de NIH Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents

Preventing Cervical Cancer
In de richtlijn wordt screening op cervixpathologie door middel van een Pap test in het eerste jaar na diagnose 2 x per jaar en daarna, bij normale uitslagen, 1 x per jaar aangeraden. Bij gebrek aan goede onderbouwing voor deze frequentie, raden wij in de betreffende paragrafen van Hoofdstuk 4. Monitoring een screeningsfrequentie van 1 x per 1 a 3 jaar aan (afhankelijk van eerdere Pap resultaten en CD4-aantal).

Preventing Anal Cancer
Momenteel is er geen indicatie voor routinematige screening op anuscarcinoom. Indien screening toch gewenst wordt geacht, gaat de voorkeur uit naar hoge resolute anoscopie. Vergeleken met anale cytologie, zoals in de richtlijn wordt besproken, heeft HR anoscopie een hogere specificiteit en een betere sensitiviteit voor met name hooggradige afwijkingen bij HIV-positieve MSM.[Darragh, 2011; Ho, 2010; Botes, 2013]  . 

Treating AIN and Anal Cancer
Sinds publicatie van de richtlijn is er een drie-armige gerandomiseerde studie gepubliceerd. Deze laat zien dat electrocauterisatie (ECA) superieur is aan imiquimod en topicale 5-fluorouracil (5FU), met een complete response van 50%, 29% en 19% respectievelijk (per-protocol).[Richel, 2013] Hoewel niet significant lijkt imiquimod effectiever bij peri-anale AIN (100% vs 57% [5FU] en 75% [ECA]). Dit wordt ondersteund door een prospectieve enkelarmige studie uit 2006, met een complete response rate van 61% bij patiënten met voornamelijk peri-anale AIN.[Wieland, 2006]
Wij adviseren dan ook electrocauterisatie als eerste behandelkeus voor intra-anale AIN, en imiquimod voor peri-anale AIN.
Gezien de hoge recidief percentages is het aan te bevelen patiënten na behandeling van hooggradige AIN jaarlijks te blijven vervolgen met hoge resolutie anoscopie.


De historie van deze pagina vindt u hier.