Richtlijn HIV
Deze pagina is het laatst bewerkt op 25 okt 2018 om 05:52. | Deze pagina is 26.476 maal bekeken.

Doelen en werkwijze

Uit Richtlijnen HIV

Ga naar: navigatie, zoeken

Doelstelling

Het doel van deze levende richtlijn is de kwaliteit van zorg en veiligheid van mensen met hiv te waarborgen en te verbeteren. In deze richtlijn zijn aanbevelingen geformuleerd die professionals in de zorg hiertoe de handvaten geven.

Richtlijngebruikers

De doelgroep van deze richtlijn zijn professionals die zich bezighouden met medisch-specialistische zorg voor mensen met hiv.

Populatie waarop deze richtlijn betrekking heeft

Deze richtlijn heeft betrekking op alle mensen met een hiv-infectie.

Werkwijze

Sinds 2010 is de hiv-richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren (NVHB) een 'levende' richtlijn. Ten minste drie maal per jaar (of eerder indien noodzakelijk) onderzoekt de werkgroep of de tekst van de hoofdstukken in de richtlijn nog voldoet. De hiv-richtlijn bouwt daarbij volgens akkoord van de algemene ledenvergadering vooral op internationale richtlijnen. Indien de werkgroep of een door de werkgroep aangezochte expert van mening is dat de huidige tekst niet meer voldoet, zijn er twee opties:

  • Herschrijven van het hoofdstuk: dit heeft de voorkeur indien het om kleine aanvullingen/correcties gaat en het hoofdstuk weinig actualiteitswaarde verloren heeft;
  • Verwijzen naar andere, actuele richtlijnen. De werkgroep of expert schrijft hierbij zo nodig een aanvullend commentaar, voor wat betreft bijvoorbeeld de toepasselijkheid in de Nederlandse situatie.

Na elke bijstelling van de richtlijn worden de leden van de NVHB hier van op de hoogte gesteld. NVHB-leden kunnen op elk moment commentaar leveren op de inhoud van de richtlijn. De werkgroep bespreekt de commentaren, uiterlijk op de eerstvolgende vergadering van de werkgroep, en koppelt het resultaat daarvan terug aan de indiener van het commentaar.

De actualisatie van deze richtlijn wordt secretarieel, procedureel en methodologisch ondersteund door PROVA.